Publikacje

Książki

1. W.T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2006, ss. 339, ISBN 83-89559-10-2

2. W.T. Modzelewski, Systemy polityczne wybranych państw Europy, Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2008, ss. 80, ISBN 83-88629-29-8.

3. W.T. Modzelewski (red.), Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2009, ss. 205, ISBN 978-83-89559-50-0.

4. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski (red.), Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2012, ss. 237, ISBN 978-83-89559-17-3.

5. W.T. Modzelewski, W. Kotowicz, A. Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 362, ISBN 978-83-89559-28-9.

6. W.T. Modzelewski (red.), Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 200. ISBN 978-83-89-559-52-4.

7. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, M. Hartliński, J. Więcławski (red.), Podstawowe Kategorie Bezpieczeństwa Narodowego, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 380, ISBN 978-83-89559-57-9.

8. W.T. Modzelewski, A. Żukowski (red.), Kaliningrad and its internal and external issues, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 223, ISBN 978-83-89559-68-5.

9. W.T. Modzelewski, Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 416, ISBN 978-83-89559-76-0.

10. W.T. Modzelewski, M. Kumelska, P. Schmidt (red.), Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia,Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 165, ISBN 978-83-89559-88-3.

http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/nasze-ksiazki/778-kobiety-w-przestrzeni-spoleczno-politycznej

11. W.T. Modzelewski, P. Lotarski, Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku – płaszczyzna polityczno-wojskowa, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 235, ISBN 978-83-66259-13-3.

Książkę można kupić:

https://24naukowa.com.pl/stosunki-polski-z-sasiadami-po-1989-roku-plaszczyzna-polityczno-wojskowa,id17539.html

12. The Kaliningrad Region. A Specific Enclave in Contemporary Europe, eds. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, BRILL/Ferdinand Schöningh 2021, ISBN 978-3-506-76062-3, ss. 327.

Książka jest w wolnym dostępie pod adresem:

https://brill.com/display/title/59855

13. Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji, red. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, M. Hartliński, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2021, ISBN 978-83-66259-11-9, ss. 627.

Książkę można kupić:

https://24naukowa.com.pl/podstawowe-kategorie-nauk-o-polityce-i-administracji,id20282.html

14. Strengthening the identity of the Baltic Sea Region boderlands. Building cooperation for the youth – Final Report/Wzmocnienie tożsamości pogranicza regionu Morza Bałtyckiego. Budowanie współpracy młodych – Raport końcowy, oprac. V. Sazonov, J. Dvorak, L. Seimuškāne, M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski, W. Tomaszewski, K. Żęgota, A. Żukowski, FNCE, Poznań 2024, ss. 36, ISBN 978-83-68074-43-7.

Loading