Artykuły on-line

Artykuły dostępne on-line:

  1. W.T. Modzelewski, The breaking down of contemporary state neutrality, the case of Sweden`s non-alliance, “Copernicus Journal of Political Studies” 2019, No. 1, s. 99-112.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_CJPS_2019_006

2. W.T. Modzelewski, Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020 nr 4, s. 96-108.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8d70f420-912a-413c-a734-78c222a86088

3. W.T. Modzelewski, Kierunki geograficzne paradyplomacji województw Polski Wschodniej, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA SECTIO K”, 2021, VOL. XXVIII, 1, s. 161-179.

https://journals.umcs.pl/k/article/view/12153

4. W.T. Modzelewski, Kierunek chiński w paradyplomacji polskich regionów i miast, „Przegląd Politologiczny” 2022, nr 1, s. 5-17.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/issue/view/2177