Dydaktyka

Doświadczenie dydaktyczne: Polityka zagraniczna RP, Współpraca transgraniczna i euroregionalna, Bezpieczeństwo transgraniczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny i organizacja polskiej służby zagranicznej, Etykieta i protokół dyplomatyczny, Stosunki dyplomatyczne i konsularne, Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Administracja rządowa i samorządowa, Historia administracji, Ustroje państw współczesnych, Współczesne systemy polityczne, System polityczny RP, Podstawy wiedzy o państwie, Wstęp do teorii polityki, Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Seminarium licencjackie i magisterskie.

Program „Międzynarodowe stosunki polityczne”

Program „Stosunki dyplomatyczne i konsularne”

Program „Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej”

Program „Etykieta i protokół dyplomatyczny”

Program „Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego”

Loading