O mnie

Dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski,
prof. UWM

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Instytut Nauk Politycznych
Pracownia Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Ul. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
e-mail: wojciech.modzelewski@uwm.edu.pl
ORCID iD: 0000-0003-1049-2873

Wykształcenie

1996: magisterium – kierunek Politologia i Nauki Społeczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

1998: licencjat – kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

2000: studia podyplomowe – kierunek Rachunkowość, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2005: stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

2017: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2020: profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego