O mnie

Dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski,
prof. UWM

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Instytut Nauk Politycznych
Pracownia Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (skarbnik O/Olsztyn) i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn
e-mail: wojciech.modzelewski@uwm.edu.pl
ORCID ID: 0000-0003-1049-2873

Wykształcenie

1996: magisterium – kierunek Politologia i Nauki Społeczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

1998: licencjat – kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

2000: studia podyplomowe – kierunek Rachunkowość, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2005: doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

2017: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2020: profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego